Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Ε τάξη - Επίσκεψη στον ΟΒΙΤη Δευτέρα 19/1 η Ε΄τάξη επισκέφτηκε τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.


Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι ΝΠΙΔ οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στοχεύει στην όλο και μεγαλύτερη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας

Συγκεκριμένα, μέσα από την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, στοχεύει στη διεύρυνση του αριθμού των εφευρετών, επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων (π.χ. ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα) που χρησιμοποιούν το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στη διαρκή προσαρμογή του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των Ελλήνων χρηστών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Είχε πολύ ενδιαφέρον. Οι μαθητές έμαθαν πώς μια "νέα ιδέα" ή μια εφεύρεση μπορούν να κατοχυρωθούν. Στη συνέχεια, δουλεύοντας είτε σε ομάδες είτε ατομικά έκαναν και τη δική τους πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί από ομάδα επιστημόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου